خانه / بایگانی برچسب: روابط عمومی

بایگانی برچسب: روابط عمومی

روابط عمومی، خیلی دور و خیلی نزدیک

در یک نگاه عامیانه روابط عمومی را می توان یکی از بخش های زیرمجموعه سازمان یا در شکل فعلی آن، زیرمجموعه مدیریت سازمان، برای پیگیری یک سلسله امور ابتدایی و دیکته شده تعریف نمود. در حالت فوق، دفاع از سازمان یا مدیر سازمان، همچنین پر کردن چاله چوله های خواسته و ناخواسته، پاسخ های دندان شکن به منتقدین، چیدمان صندلی …

توضیحات بیشتر »